LEYGRAAF Woningmarktanalyse 4e kwartaal 2008:

Ondanks forse terugloop aantal verkochte woningen blijft het prijsniveau redelijk gehandhaafd; kopers doen langer over aankoopbeslissing, maar dit heeft weinig invloed op de transactieprijs.

Elk kwartaal verschijnt de LEYGRAAF Woningmarktanalyse voor de regio Noord-Holland. Deze analyse verschaft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Verschillende aspecten worden onderzocht, zoals het aantal transacties in het betreffende kwartaal, de prijsontwikkelingen en veranderingen in looptijd. Daarnaast bieden overzichtelijke grafieken snel inzicht in de prijsontwikkelingen per m2. Onderstaand treft u een samenvatting van de LEYGRAAF Woningmarktanalyse van het vierde kwartaal van 2008.

4e kwartaal 2008
De NVM heeft de landelijke cijfers reeds bekend gemaakt. Deze laten in 2008 een prijsdaling zien van 1,8% ten opzichte van 2007. Tevens meldt de NVM een daling van ca. 27% van het aantal verkochte woningen.
Opvallend is dat de regio Groot Alkmaar minder invloed lijkt te hebben van de huidige economische situatie. De economische situatie wordt door vele kopers en verkopers niet meer verwoord in een recessie maar steeds meer omschreven als een sentiment. Het aantal kopers is niet afgenomen, maar de aankoopbeslissing van deze woningzoekenden blijft uit.
Ondanks dat ook in onze regio de looptijd is toegenomen en het aantal verkocht woningen is afgenomen, constateren wij slechts een lichte prijsdaling ten opzichte van het vorige kwartaal.
Overig het gehele jaar 2008 is er een prijsstijging van gemiddeld 2% behaald in Alkmaar. Ook in de overige gemeentes wordt het jaar 2008 met een positief getal afgesloten.

Uit de cijfers blijkt dat woningen die te koop komen met een reële vraagprijs, een uitgekiende marketingstrategie en actieve makelaar binnen een aanzienlijke periode verkocht worden voor een reële transactieprijs. Uit de analyse blijkt dat woningen met een hoge vraagprijs over het algemeen een lange verkooptijd hebben, wat resulteert in een lagere opbrengst waarde.
Laat u dus in deze markt bijstaan door een bekwame NVM-makelaar die optimaal úw belangen dient!

Opvallende cijfers
• De prijzen in de regio groot Alkmaar, bestaande uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo Limmen en Castricum zijn licht gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal, met slechts 0,91%. De landelijke cijfers laten volgens de NVM een prijsdaling van 2,5% zien ten opzichte van het vorige kwartaal.
• Wel zien we dat het aantal verkooptransacties aanzienlijk is afgenomen. Van 640 woningen in het vorige kwartaal naar 455 woningen in het 4e kwartaal, een afname van ca. 29%.
• De laatste maanden van 2008 laten duidelijk zien dat we in een kopersmarkt terecht zijn gekomen. Momenteel ligt het cijfer rond de 11
• Toch lijkt het zo dat Alkmaar ten opzichte van de rest van de regio het minst last heeft van de heersende economische crisis. Het aantal woningverkopen is weliswaar gedaald met 19% maar dit is toch al gauw ca. 10% minder dan het landelijk gemiddelde.
• De mediane transactieprijs in Alkmaar is ten opzichte van het 4e kwartaal vorig jaar licht gedaald. Van mediaan € 208.524,- naar € 206.369,- het laatste kwartaal van 2008.
• Opvallend in Heerhugowaard is, ten opzichte van de overige gemeenten in de regio groot Alkmaar, is de enorme terugloop van verkochte woningen. In Heerhugowaard zijn het aantal verkochte woningen in het laatste kwartaal met 35% afgenomen.
• Daarnaast noemen wij ook het opvallende feit dat is dat er bijna 500 categorie 1 en 2 woningen (categorie 1 tot € 158.850,- en categorie 2 tot € 209.000,-) te koop staan en wachten op een koper. Dit terwijl de gemeente Alkmaar in elk nieuwbouwproject van de projectontwikkelaar verlangd om 40% van zijn woningen in deze categorieën te bouwen. Vaak kan dit verzoek om financiële reden niet uit. Uit de huidige marktcijfers blijkt dat er meer dan voldoende aanbod in deze prijsklasse aanwezig is. Dit zelfde beeld is ook in Heerhugowaard zichtbaar.
• Uit het de transactiecijfer van de regio blijkt dat de woningen met een hoge vraagprijs over het algemeen een langere looptijd hebben. Tevens blijkt dat de woningen welke snel verkocht worden en een reeleren vraagprijs hanteren een kleiner verschil laten zien tussen vraagprijs en transactieprijs (2.6%). Bij de woningen die langer te koop staan is het verschil tussen de transactieprijs en de vraagprijs groter, namelijk 4,3%.

Voor meer informatie over de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt, kunt u onze complete woningmarktanalyse downloaden van de onderstaande website.

Onze reguliere woningmarktanalyse (4e kwartaal 2008) is begin februari 2009 via www.leygraaf.net/wonen te downloaden.

LEYGRAAF
Stationsweg 74
Alkmaar
072-5114318