Alkmaarse kantoren markt houdt stand t.o.v. landelijke tendens

ALKMAAR – De negatieve economische ontwikkelingen in 2009 hebben bijgedragen aan de leegstand van kantoorruimte in de regio Alkmaar.

Ten opzichte van het topjaar 2008 (36.000 m2 verhuurd in de regio) is de opname met 20% gedaald. Mede door de oplevering van een aantal nieuwbouwobjecten is het leegstandspercentage gestegen van 6.5 (okt. 2008) naar 9.9% (okt. 2009). Daarbij moet bedacht dat een frictie leegstand van 5 a 6% normaal is en nodig om verhuisbewegingen mogelijk te maken. Niettemin lijkt de bodem te zijn bereikt. Deskundigen verwachten dat de markt weer gaat aantrekken. Opvallend is dat de Alkmaarse cijfers een gunstig beeld geven t.o.v. de landelijke tendens. Hierbij aangevuld dat er nauwelijks op risico gebouwd wordt betekend dat de toename van leegstand niet door de nieuwbouw veroorzaakt wordt. Vooral moet er aandacht zijn voor de kantoorgebouwen van > dan 20 jaar welke niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen qua o.a. indeelbaarheid, verdiepingshoogte, installatieÕs en uitstraling, indien de verhuurder hier geen revitalisering slag mee maakt zullen zij pas bij schaarste weer in de belangstelling komen. Verandering van functie c.q. bestemming zijn dan ook zaken die constant onder de aandacht moeten blijven.

Momenteel staat in heel Nederland 13,3 procent van de kantoorruimte leeg, het is wel van belang dat in regio Alkmaar de ruimte mogelijkheden worden geschapen om de komende jaren kantoorruimte te kunnen blijven ontwikkelen aan ringweg en stationslocatie’s. . Dit betekent dat er gebouwd kan worden zodra marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Als dan nog ruimtelijke plannen gemaakt zouden moeten worden dan zou dat jaren voorbereiding kosten, waardoor er niet tijdig en adequaat op ingespeeld kan worden.

Dat de Alkmaarse markt zich redelijk in stand houdt, komt omdat de afgelopen periode met name enkele grotere transactie’s bijdroegen aan het goede resultaat, o.a. verhuur aan de nuon 3.000 m2, contract verlenging van Liander 12.000 m2, verhuur aan BDO en BI 4.000 m2 en de komst van Driessen aerocspace naar de boekelermeer. Opvallend is dat men voor de regio kiest als vestigingshoofdplaats en zich daar wil concentreren in een nieuw hoofdgebouw en dat kleinere vestigingen in de omliggende gemeenten bijvoorbeeld Beverwijk en Hoorn worden gesloten.

Het leegstand cijfers 9,9 % komt voort uit de kantorenmonitor welke wordt samengesteld door de gemeente Alkmaar en de stichting regionale vastgoed registratie (SVR), gezamenlijk monitoren zij jaarlijks de ca. 460.000 m2 kantoorruimte op hun mutatie’s waardoor een heldere transparante markt informatie beschikbaar is.