LEYGRAAF Woningmarktanalyse 3e kwartaal 2008:
Ondanks terugloop aantal verkochte woningen blijft het prijsniveau gehandhaafd; kopers doen langer over aankoopbeslissing, maar dit heeft nauwelijks invloed op de transactieprijs.

Elk kwartaal verschijnt de LEYGRAAF Woningmarktanalyse voor de regio Noord-Holland. Deze analyse verschaft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Verschillende aspecten worden onderzocht, zoals het aantal transacties in het betreffende kwartaal, de prijsontwikkelingen en veranderingen in looptijd. Daarnaast bieden overzichtelijke grafieken snel inzicht in de prijsontwikkelingen per m2. Onderstaand treft u een samenvatting van de LEYGRAAF Woningmarktanalyse van het derde kwartaal van 2008.

3e kwartaal 2008
Er is veel negatieve berichtgeving over de ontwikkeling van de economie. De woningmarktcijfers van de regio groot Alkmaar laten zien dat het prijsniveau van de regionale woningmarkt hier blijkbaar nauwelijks door is beïnvloed. De prijzen in de regio groot Alkmaar zijn nagenoeg ongewijzigd, er is zelfs een stijging geconstateerd van 1,16% ten opzichte van het vorige kwartaal en komen nu gemiddeld op € 252.840,- uit. Het aantal verkochte woningen is wel fors terug gelopen. Ten opzichte van vorig kwartaal bedraagt deze daling ca 16%. Landelijk is er voor het eerst sinds 18 jaar een prijsdaling gesignaleerd van 0,3% en ook landelijk zijn het aantal verkochte woningen teruggelopen met 13%

Opvallende cijfers
• Het aantal verkochte woningen in de regio groot Alkmaar, bestaande uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo en Castricum is, net als de landelijke cijfers, teruggelopen. Ten opzichte van vorig kwartaal bedraagt deze daling 16%. Landelijk bedraagt de daling van het aantal transacties 13%. Dit kwartaal werden er 587 woningen verkocht.
• De transactieprijzen van de woningen in deze regio kenmerken geen daling van de prijs. De mediane transactieprijs bedraagt € 252.896,-. Dit betekent een stijging van 1,16% ten opzichte van het vorige kwartaal. Over het gehele jaar 2008 is een prijsstijging van ca. 1% gerealiseerd. Dit is iets minder dan het landelijk gemiddelde van 1,6%.
• In Alkmaar is het opvallend dat de tussenwoningen iets sneller verkocht zijn ten opzichte van het vorige kwartaal.
• Bergen laat als enige gemeente van de regio een opvallende toename in verkooptransacties zien van 9%, terwijl het vorige kwartaal nog sprake was van een flinke terugloop.
• Heerhugowaard daarentegen heeft de grootste terugval in verkooptransacties; met 38% zijn er het afgelopen kwartaal 76 woningen verkocht
• In de gemeenten Heiloo en Castricum zijn de prijzen gedaald. Ten opzichte van het vorige kwartaal is een prijsdaling te zien van 2,62%, wat de gemiddelde transactieprijs nu op € 311.000,- brengt.

Voor meer informatie over de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt, kunt u onze complete woningmarktanalyse downloaden van de onderstaande website.

Onze reguliere woningmarktanalyse (4e kwartaal 2008) is begin februari 2009 via www.leygraaf.net/wonen te downloaden.

LEYGRAAF
Stationsweg 74
Alkmaar
072-5114318