Alkmaar – De vraag naar kantoorruimte in Alkmaar en Heerhugowaard is in 2008 onverminderd hoog gebleven. Bedrijven namen in totaal 36.000 vierkante meter kantoorruimte in gebruik.

Dat de handel in kantoorruimte nog net zo levendig was als in het topjaar 2007 is opvallend, stelt bedrijfsmakelaar Pieter Haverkamp, die ook voorzitter is van de Stichting Regionale Vastgoedrapportage (SVR), die als doel heeft jaarlijks de mutaties in de bedrijfsonroerend goed- en kantorenmarkt te presenteren.

,,Landelijk werd in 2008 bijna een kwart minder kantoorruimte opgenomen dan in 2007. Maar in Alkmaar en Heerhugowaard hadden we een tweede topjaar op rij.’’
De SVR heeft vooral inzicht in de ontwikkelingen in Alkmaar. In samenwerking met die gemeente is een nulmeting gehouden. Door de samenwerking tussen de ’markt’ en de gemeente is duidelijk hoeveel kantoorruimte Alkmaar precies heeft (440.000 vierkante meter, red.) en hoe hoog de leegstand is (28.505 vierante meter). Ook moet duidelijk worden welke panden heel lang leeg staan en waarvan de kans dat ze nog verhuurd worden, nihil is, aldus Gem Bot, bestuurslid van de SVR.

Een voorbeeld van een gebouw dat leeg staat, is het KPN gebouw aan de Koelmalaan. Volgens Haverkamp is een wijziging van het bestemmingsplan nodig om daar kantoren toe te staan. ,,Je zou daar ook een starterscentrum kunnen huisvesten of ruimte kunnen maken voor creatieven.’’ Ook boven het winkelcentrum Domus aan de Laat in Alkmaar staat al jaren 500 vierkante meter kantoorruimte leeg. ,,Wijzig de bestemming en maak er lofts voor starters.’’

Door de kantorenmonitor kan onder meer worden vastgesteld of Alkmaar wel grote partijen kan onderbrengen die snel kantoorruimte willen huren. Dit is van belang omdat de gemeente graag dergelijke grote partijen binnenhaalt vanwege de werkgelegenheid voor de regio. Al stelt de SVR ook vast dat het Alkmaar nog maar nauwelijks is gelukt om echte grote vissen van buiten de regio binnen te halen. Bot: ,,We zouden moeten ontdekken wat partijen kan bewegen hier naartoe te komen.’’

Vooral lokale partijen hebben ook in 2008 kantoorruimte in gebruik genomen. Haverkamp adviseert de gemeente om de bedrijven die er al zijn goed te faciliteren. Bijvoorbeeld door de voorzieningen op het gebied van openbaar in stand te houden of te verbeteren. ,,De grootste concentratie in Alkmaar is de Viaanse Molen. Je moet het succes van die plek waarborgen.’’
De kantorenleegstand in Alkmaar bedraagt circa 6,5 procent. Volgens Haverkamp is dit een goed cijfer. Ook al omdat de stad kantoorruimte beschikbaar moet hebben voor partijen die snel willen huren. ,,Kantoorgebruikers, zijn nomaden. Ze zijn steeds op zoek naar een mooiere, frissere plek.’’

De SVR hoopt dat er binnenkort ook in samenwerking met Heerhugowaard een nulmeting kan worden gehouden.