Met pijn in het hart hebben we begin dit jaar moeten besluiten om zekerheidshalve ook dit jaar het symposium af te gelasten.

We houden u via deze website op de hoogte van eventuele andere of toekomstige activiteiten van de SVR Vastgoedrapportage.

Met vriendelijke groet,

Gem Bot, Pieter Haverkamp, Axel de Groot